Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Richtlijnen Kwaliteitsnormen Onderwijshuisvesting (RKO)

De Richtlijnen Kwaliteitsnormen Onderwijshuisvesting, ofwel het RKO, zijn in 2003 vastgesteld en fungeren als basis voor alle te realiseren schoolgebouwen binnen OMO. Al geruime tijd bestaat de behoefte om het RKO aan te passen aan de huidige stand van zaken en daarbij te anticiperen op de toekomst. De centrale vraag is: Hoe formuleert OMO het basisniveau voor de kwaliteit van alle schoolgebouwen en laat tegelijkertijd ruimte voor accenten die passen bij het profiel van de school?

Inmiddels is in 2014 een aantal uitgangspunten geformuleerd die ten grondslag komen te liggen aan het vernieuwde RKO:

 • OMO-standaard nieuwbouw en renovatie
  • De financiële achtergrond voor het RKO is in 2014 vastgelegd in de OMO-standaard op basis van ervaringscijfers van recent gerealiseerde projecten
 • Ambitieprofiel per school
 • Proces- en prestatiedocument
  • Kwaliteitskader VO als leidraad procesdocument
  • STABU-systematiek als leidraad prestatiedocument
 • Duurzaamheid integraal onderdeel van vernieuwd RKO
 • Toepasbaar voor nieuwbouw en renovatie

Het vernieuwde RKO stelt de minimale eisen aan de kwaliteit van schoolgebouwen, uitstijgend boven het bouwbesluit (wettelijk referentieniveau). Tegelijkertijd laat het vernieuwde RKO ruimte voor schoolspecifieke wensen en accenten, binnen het kaderstellende budget. Want iedere school is uniek qua organisatie, aanbod, locatie etc. Bovendien zijn mogelijke exploitatiekostenverlagende zaken (energie, onderhoud, schoonmaak) ook relevant in het gebouwontwerp.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)