Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Benchmarks - met collega schoolbesturen en binnen OMO

Aan het begin van 2012 heeft Ons Middelbaar Onderwijs met drie andere grotere schoolbesturen binnen het voorgezet onderwijs een benchmark overhead uitgevoerd. Op initiatief van de Dunamare Onderwijsgroep en Ons Middelbaar Onderwijs is deze benchmark in het najaar van 2013 herhaald, en nu breder uitgezet binnen de sector. In totaal hebben 28 VO-instellingen deelgenomen, van diverse omvang en inrichting, waarbinnen 213.500 leerlingen onderwijs volgen. Dit komt neer op bijna een kwart van het aantal VO leerlingen in Nederland. Naast de formatie is tevens gekeken naar de kosten van het personeel en de mate van uitbesteding van overheadtaken.

In bijeenkomsten in maart 2014 zijn de resultaten van de benchmark met de deelnemers besproken en is kennis gedeeld over elkaars organisaties. Uit de benchmark en de gesprekken is naar voren gekomen dat vereniging OMO, in vergelijking met de rest van de sector, een lage overhead kent en een relatief klein bestuursbureau heeft.

Aan de hand van het onderzoek is in het najaar van 2014 ingezoomd op de afzonderlijke overhead van de diverse OMO scholen. Geconcludeerd is dat de grootte van de overhead op de OMO scholen, zowel gekeken naar formatie als naar kosten, sterk varieert. De nadere beschouwing geeft aanknopingspunten voor het gesprek op schoolniveau over de invulling van de overhead.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)