Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Overhead toelichting

Ad. 1. Reserveringen op bovenschools niveau

Circa 90% van de totale inkomsten van de vereniging bestaat uit lumpsum die van het ministerie van OCW wordt ontvangen. In 2013 ging 95,6% van die lumpsumopbrengsten direct naar de scholen, in 2014 is dit 95,5%. Belangrijkste oorzaak van deze daling is een daling van de lumpsum vanwege de incidentele middelen die eind 2013 waren ontvangen. Vanwege deze ontwikkeling is het gemiddeld budget per leerling dat direct naar de scholen gaat in 2014 ten opzichte van 2013 met 268 euro afgenomen, naar 6.824 euro.

In tabel 3 wordt de verdeling van de lumpsum 2014 weergegeven over de verschillende geledingen van de vereniging (bron: financiële kaders 2014, januari 2015).

Doelgroep % van lumpsum opbrengsten
Scholen   
 Schoolleiders1,0% 
 Scholen94,5% 
Totaal scholen  95,5%
    
Verenigingstaken   
 Eigen risicodragerschap1,3% 
 Fricties personeelsaangelegenheden0,1% 
 Projecten en thema’s0,4% 
 Licenties en managementinformatie0,4% 
 Contributies0,2% 
 Overige0,1% 
Totaal verenigingstaken 2,5%
    
 Doordecentralisatie - groot onderhoud 0,3%
    
Raad van bestuur en raad van toezicht 0,2%
    
Bureau Ons Middelbaar Onderwijs  
 Personeel1,2% 
 Materieel0,3% 
Totaal bureau Ons Middelbaar Onderwijs 1,5%
    
Totaal lumpsumopbrengsten 100%
(inclusief prestatieboxgelden)

Tabel 3: Verdeling lumpsum

Ad. 2. Overheadformatie

In 2014 kwam het kengetal overhead (overheadformatie ten opzichte van de totale formatie) gemiddeld uit op 19,0%, waarvan 16,9% op de scholen werkt en 2,1% op het OMO bureau en binnen de raad van bestuur. Een jaar eerder bedroeg de overhead nog 19,3%.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)