Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Ministerie van Financien – schatkistbankieren

In november 2011 is besloten om over te stappen op schatkistbankieren bij het ministerie van financiën. De redenen hiervoor zijn een gunstigere prijs met daarbij de service van een kwalitatief goede ondersteuning. De daadwerkelijke overstap naar het schatkistbankieren heeft op 1 maart 2012 plaatsgevonden.

Rekening courant

Het dagelijks betalingsverkeer blijft lopen via de Rabobank, waarbij het rekeningcourantsaldo van de hoofdrekening bij de Rabobank dagelijks wordt afgeroomd naar een ‘schatkistrekeningcourant’ van het ministerie van financiën.

Onderdeel van de overeenkomst bij het ministerie van financiën is een doorlopende kredietfaciliteit van (maximaal) op 10% van de publieke jaaromzet. Per 1 januari 2014 bedroeg dit 46,4 miljoen euro. In de periode januari 2014 - mei 2014 is daarop een uitbreiding met 7,0 miljoen euro overeengekomen, tot 53,4 miljoen euro. Vanaf april 2014 is deze uitbreiding komen te vervallen. In oktober 2014 is de kredietfaciliteit structureel verhoogd naar 48,4 miljoen euro.

Het werkelijk opgenomen korte krediet bedroeg op peilmoment 31 december 2014 33,0 miljoen euro. De verwachting is dat het opgenomen krediet in het najaar van 2015 zal afnemen door het opnemen van een deel van de kredietfaciliteit die is overeengekomen met de BNG-bank.

Vaste lening

Via het schatkistbankieren is er tevens de mogelijkheid om bij het ministerie van financiën een vast krediet te verkrijgen. De voorwaarde hiervoor is dat er sprake is van een gemeentegarantie. Per 31 december 2014 was geen vaste lening overeengekomen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)