Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Inkoopprojecten

In het voorjaar van 2014 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden om te komen tot een nieuw contract voor het leerlingenadministratiesysteem. Door omstandigheden is de aanbesteding voor moment van gunning gestaakt. De huidige overeenkomst voor het leerlingenadministratiesysteem met de firma Schoolmaster wordt gecontinueerd tot 1 januari 2017. In de tussenliggende periode wordt bezien op welke wijze de aanbesteding opnieuw kan worden vormgegeven.

De contracten op het gebied van leermiddelen met de firma’s Iddink Voortgezet Onderwijs bv en Van Dijk Educatie zijn verlengd tot de zomer van 2017. De in ontwikkeling zijnde verenigingsvisie op de digitalisering van goed onderwijs en de kennis die wordt opgedaan met het project rondom de integratie van het leerlingenadministratiesysteem, de ELO en de leermiddelen worden meegenomen in de nieuwe Europese aanbesteding van leermiddelen die plaatsvindt in schooljaar 2016-2017.

De overeenkomsten voor energiezijn, vanwege gunstige marktomstandigheden, al in juli 2013 opnieuw Europees aanbesteed. De nieuwe contracten (E.ON Benelux voor elektriciteit en Delta Energy voor aardgas) zijn ingegaan per 1 januari 2015.

Op het gebied van verzekeringen heeft OMO collectieve afspraken gemaakt voor brand, aansprakelijkheid, ongevallen, reizen, en eigendommen van personeel en vrijwilligers. Voor schademeldingen en de onderhandelingen met de verzekeraars wordt gebruik gemaakt van een tussenpersoon, een verzekeringsmakelaar. Het contract met de verzekeringsmakelaar is in 2014 opnieuw aanbesteed. Per 1 januari 2015 is het contract gegund aan de firma Meeùs.

Voor het huidige contract kantoorartikelen met de firma Office Depot is gebruik gemaakt van een extra optiejaar. Het contract loopt nu nog tot 1 januari 2016. In 2015 vindt weer een aanbesteding van het contract plaats.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)