Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Liquiditeit

Binnen de vereniging wordt het liquiditeitsbeheer centraal uitgevoerd, om kosten en risico’s met betrekking tot de liquiditeiten te minimaliseren. De liquiditeit van een organisatie kan bepaald worden aan de hand van de current ratio. Dit kengetal wordt berekend door het totaal van de korte termijn vorderingen, beleggingen en de liquide middelen te delen door alle korte termijn verplichtingen. De current ratio van Ons Middelbaar Onderwijs per 31 december 2014 bedraagt 0,11. Het verloop van de current ratio in de afgelopen vijf jaar is hieronder gepresenteerd:

Grafiek 11: Liquiditeit

De onderwijsinspectie hanteert een minimumwaarde van 0,5. Ons Middelbaar Onderwijs voldoet daarmee op 31 december 2014 niet aan dit criterium. De (rood)stand op de lopende bankrekening is hiervan de oorzaak. Omdat de roodstand in 2015 wordt omgezet in een langlopende lening en de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend worden gevolgd, is er geen aanleiding om het proces hierop aan te passen.

Overigens, indien Ons Middelbaar Onderwijs per 31 december 2014 aan de ratio van 0,50 had willen voldoen, had een vaste lening afgesloten moeten worden van circa 25 miljoen euro. Hierdoor zouden de jaarlijkse rentelasten circa 0,8 miljoen hoger uitvallen dan bij het scenario waar nu voor gekozen is. In de risicoparagraaf wordt hier uitgebreider op ingegaan.

1 Bij de berekening is de effectenportefeuille onder de kortlopende vorderingen geschaard, en zijn de vooruitontvangen bedragen in mindering gebracht op de kortlopende schulden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)