Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verenigingstaken

Het exploitatieresultaat 2014 van de verenigingsactiviteiten is 1,5 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat:

  • In de begroting per abuis een reservering van de verwachte loonruimte 2014 (0,8 miljoen euro) enkel als opbrengst is opgenomen. In werkelijkheid is de ontvangen loonruimte één-op-één doorgezet naar de scholen, dit had ook zo begroot moeten worden;
  • De kosten voor het eigen risicodragerschap 0,5 miljoen euro hoger waren dan voorzien;
  • In het kader van de bestuursoverdracht van Lyceum Bisschop Bekkers aan Stichting Eindhovens Christelijk Voorgezet Onderwijs 0,5 miljoen euro is toegevoegd aan het vermogen van de overgedragen school;
  • Er leerlingen op twee scholen stonden ingeschreven op een opleiding waarvoor niet de juiste licenties aanwezig waren. Beide scholen hebben voor deze leerlingen geen lumpsum ontvangen. Dit verschil in lumpsum, ten bedragen van 1,0 miljoen euro, is eenmalig vergoed vanuit de algemene reserve van de verenigingstaken;
  • De uitgaven voor Koers 2016 0,4 miljoen euro lager waren dan begroot;
  • De rentekosten 0,9 miljoen euro lager waren dan geraamd;
  • Er op diverse overige posten 0,1 miljoen euro minder kosten zijn gemaakt.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)