Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Functiemix

De afspraken rond de functiemix maken deel uit van het Convenant LeerKracht van Nederland (VO) van 1 juli 2008. Op basis van dit convenant wordt extra geïnvesteerd in de beloning van leraren en de aantrekkelijkheid van het beroep. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verbetering van de loopbaanmogelijkheden voor leraren door middel van een nieuwe functiemix. De functiemix is de verdeling van leraren over de salarisschalen LB, LC en LD/LE (het loongebouw). Bij deze functiemix is helaas geen rekening gehouden met het beleid dat in onze vereniging al jaren gevoerd wordt gericht op het bieden van doorgroeimogelijkheden aan docenten. Veel scholen moeten bovenop een reeds evenwichtige mix van functies extra LC- LD-banen realiseren.

In 2010 is het beleid van OMO rondom de functiemix vastgesteld. Hierbij is ervoor gekozen de scholen een kader te bieden waaraan op schoolniveau een eigen beleidsrijke invulling gegeven kan worden. Dit is een invulling die samen met de PMR wordt vormgegeven. De scholen hebben zich ingespannen om per 1 oktober 2014 de afgesproken percentages te behalen.

In het voorjaar van 2013 bleek uit onderzoek, in opdracht van het ministerie van OCW, dat het beschikbare budget voor veel vo-scholen onvoldoende is om de voor 2014 afgesproken functiemixpercentages te halen. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn door de VO-raad, OCW en de vakbonden aanvullende afspraken gemaakt. De partijen ontwikkelden een rekentool om de school inzicht te geven in welke functiemixpercentages realiseerbaar zijn met het toegekende budget. Als hieruit bleek dat de school de afgesproken percentages voor 2014 niet kon halen, dan kon de school de gegevens uit het rekenmodel gebruiken om tot bijstelling van de functiemix te komen in overleg met de medezeggenschapsraad of de vakbonden.

Deze maatwerkafspraken hebben betrekking op de periode 2014 tot en met 2020. Belangrijk onderdeel van de maatwerkafspraken is het constant houden of verlagen van de leerling-/leraarratio. Te zien is dat de maatwerkafspraken ertoe hebben geleid dat de functiemix in de komende jaren naar beneden toe wordt bijgesteld en dat er samen met ontwikkelingen zoals terugloop van leerlingaantallen minder doorgroeimogelijkheden voor docenten zullen zijn.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)