Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Werktevredenheid

Uit het werktevredenheidsonderzoek dat in 2013 is gehouden bleek duidelijk dat de medewerkers van de OMO-scholen zeer tevreden zijn over hun werk. Op bijna alle hoofdaspecten scoorde de vereniging tenminste gelijk of hoger dan de landelijke benchmark.

Op basis van de rapportage over de eigen school zijn de scholen in 2014 verder aan de slag gegaan met de resultaten van het onderzoek. Ook op de onderwerpen die verenigingsbreed onze aandacht behoeven zijn vervolgacties uitgezet. Ten aanzien van het onderwerp werkdruk zijn samen met de vakcentrales gesprekken gevoerd met scholen over de wijze waarop professionele ruimte binnen het taakbeleid ingevuld wordt.

Van scholen die bovengemiddeld scoren op het onderdeel gesprekscyclus is in kaart gebracht wat de succesfactoren zijn om zo scholen met een lagere score mogelijk op weg helpen om de gesprekscyclus te verbeteren. In het kennisnetwerk communicatie zijn, op basis van een analyse van de resultaten van het werktevredenheidsonderzoek, kennis en ervaringen gedeeld over de wijze waarop communicatie verbeterd kan worden. In 2015 wordt het werktevredenheidsonderzoek opnieuw uitgevoerd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)