Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

CAO OMO

Op 11 juli 2014 is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO OMO. Er zijn afspraken gemaakt over regelingen gericht op duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers die inspelen op ontwikkelingen zoals verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd. Zo komt per 1 augustus 2015 de huidige OMO Senioren Regeling (OSR) te vervallen en is een overgangsregeling getroffen. In een regeling duurzame inzetbaarheid zijn afspraken gemaakt over extra facilitering van mantelzorg, ouderschapsverlof, taakverlichting van werknemers vanaf 57 jaar en extra facilitering van scholing. In de cao is ingezet op werkgelegenheid door afspraken om de instroom van jonge werknemers te stimuleren. Startende werknemers worden voor minimaal een halve baan aangenomen, krijgen begeleiding en meer tijd voor bijvoorbeeld voorbereiding van lessen. Ingezet wordt op het realiseren van meer capaciteit voor de klas en daarmee kleinere klassen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het aannemen van meer werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Landelijke kaders en ontwikkelingen zijn van grote invloed geweest, ook op de duur van de onderhandelingen. De CAO OMO is ingegaan per 1 augustus 2014 en loopt tot 1 augustus 2015. Vereniging OMO en de vakcentrales blijven zich inspannen om in de toekomst verdere stappen te zetten om meer ruimte te bieden aan medewerkers voor afspraken op maat die ten goede komen aan de inzetbaarheid, het onderwijsprogramma en de onderwijskwaliteit voor de leerlingen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)