Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Kennisnetwerken

Kennisdeling via netwerken is een van de prioriteiten in de beleidsagenda van Koers 2016. Het verder ontwikkelen van professionaliteit van docenten staat centraal: langs de formele weg door opleidingen en trainingen, maar juist ook via informeel leren. Kennisdelen is niet iets is dat je ernaast doet; het zou als een rode draad door je dagelijks werk moeten lopen. De kennisnetwerken geven vorm aan die ambitie. Op het gebied van kennisdeling binnen de vereniging is in 2014 een aantal belangrijke stappen genomen om verdere professionalisering van het netwerken en netwerkleren in 2015 te bevorderen. Uit gesprekken met docenten in 2014 bleek dat zij vooral toegevoegde waarde van kennisdeling ervaren binnen thema’s die grenzen aan hun eigen vakgebied en/of vakoverstijgend zijn.

Kennisdeling vindt soms online plaats via het digitale kennisnetwerk van OMO; sommige netwerken delen vooral offline tijdens bijvoorbeeld fysieke bijeenkomsten. Ook via e-mail of andere (online) systemen wordt kennis gedeeld. Er zijn nu 57 OMO-kennisnetwerken die gebruik maken van het geboden online platform; het merendeel daarvan is functie- of thema gerelateerd. In 2014 zijn nieuwe (online) netwerken gestart. Eind 2014 is een stakeholdersonderzoek begonnen om de wensen en mogelijkheden rondom het online delen van kennis in kaart te brengen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)