Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Educatief Partnerschap met het vervolgonderwijs

Alle scholen onderhouden samenwerkingsverbanden met het vervolgonderwijs. Er wordt in het vmbo ingezet op samenwerking met het mbo voor het creëren van doorlopende leerlijnen. Ook worden er diverse projectmatige samenwerkingen gerealiseerd, zoals loopbaanleren en projecten van vmbo en mbo met het bedrijfsleven.

Verschillende OMO-scholen participeren in het Wetenschapsknooppunt Brabant, onder andere voor profielwerkstukken en open dagen. Samen met Tilburg University is het Econasiumprogramma opgezet. Dit programma heeft als doel de belangstelling voor een economische studie op wetenschappelijk niveau onder middelbare scholieren te vergroten. Ook in het kader van ‘Economie voor jou’ en in het Palladio programma zien we een bloeiende samenwerking met het vervolgonderwijs.

Koers 2016 vormde de aanleiding om het verenigingsbeleid meer ‘evidence based’ te funderen. Daartoe is in 2011 een zogenoemde nul-meting uitgezet onder alle personeelsleden door het Ruud de Moorcentrum (thans Look) van de Open Universiteit. Voortbouwend hierop zijn deelprojecten geïnitieerd met Look, zoals die over professionele ruimte in dit verslagjaar. Wetenschappelijke fundering van beleid zien we terug in de studie over disposities binnen het kader van persoonlijke professionele vorming van de docent en bij de evaluatie van De Nieuwste School (beide in het vorige verslagjaar door de ESoE). Het voornemen is om wetenschappelijk evaluaties en beleid meer te baseren op onderzoek. Daartoe zijn de contacten met onderzoeksinstituten verstevigd.

Bijlage 11 biedt een overzicht van de samenwerking met instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)