Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid

In de schooljaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012 hebben Europese aanbestedingen plaatsgevonden om te komen tot collectieve contracten voor leermiddelen voor alle OMO-scholen. In de voorbereiding van deze aanbestedingen is altijd aandacht geweest voor de digitale component van leermateriaal. Vanwege de ontwikkelingen op dat moment was er voor gekozen de digitale component een relatief beperkte rol in de aanbesteding te geven.

De ontwikkelingen staan echter niet stil en bij iedere school leeft het thema. Tegelijkertijd bestaat er tussen de verschillende scholen een grote diversiteit aan ICT-kennis, -middelen en –beleidskeuzes. In 2014 is er een start gemaakt om te komen tot een verenigingsvisie op de digitalisering van goed onderwijs, benaderd vanuit drie invalshoeken: de leerling, de docent en de school / vereniging OMO.

Daarnaast is eind 2014 een project gestart gericht op de integratie van het leerlingenadministratiesysteem, de ELO en de leermiddelen. Rond de zomer van 2016 moeten de resultaten hiervan bekend zijn. Deze resultaten worden, samen met de verenigingsvisie op digitalisering, meegenomen in de Europese aanbesteding van leermiddelen die daarna plaatsvindt.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)