Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs en de school te onderzoeken, te borgen en te verbeteren. Elke school is op eigen wijze bezig met het uitdragen en toepassen van kwaliteitszorg en verwerkt dit in het schoolbeleid. De borging hiervan vindt plaats in het schoolplan dat goedkeuring behoeft van de raad van bestuur.

De werkgroep kwaliteitszorg, bestaande uit het lid van de raad van bestuur, een vijftal schoolleiders en beleidsmedewerkers, heeft in 2014 in een aantal bijeenkomsten stilgestaan bij verdere borging van kwaliteitszorg. Zij hebben onder meer kritisch gekeken naar het proces en naar de vragenlijsten rondom de veiligheidsmonitor. Alle scholen hebben vervolgens op basis hiervan het onderzoek uitgezet. Vanuit de werkgroep is daarnaast een pilot voor collegiale visitatie opgestart met als uitgangspunt de ‘Lerende organisatie’.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)