Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Toezichtarrangementen

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt elke opleiding van elke school ten minste eens per vier jaar voor het vaststellen van een toezichtarrangement. Opleidingen ontvangen een basisarrangement als de inspectie geen aanwijzingen heeft voor belangrijke tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs en/of de naleving van de wet- en regelgeving. Opleidingen waarbij wel sprake is van tekortkomingen, ontvangen een aangepast arrangement met bijbehorend predicaat ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ en vallen onder verscherpt toezicht van de inspectie. De schoolleiding start in deze gevallen een verbetertraject om de onvoldoende onderwijsindicatoren op korte termijn weer op voldoende niveau te krijgen. De raad van bestuur is hierbij nauw betrokken.

Het volgende overzicht geeft het aantal toezichtarrangementen weer die gelden op 31 december 2014:

 ProVMBO-BVMBO-KVMBO-(G)THavoVwoTotaal
Basis62626493332172
Zwak0110002
Zeer Zwak0000011
N.v.t.0002114
Totaal62727513434179

Tabel 1a: Overzicht toezichtarrangementen per 31 december 2014

Stand van zaken op 31 december 2013:

 ProVMBO-BVMBO-KVMBO-(G)THavoVwoTotaal
Basis62425473330159
Zwak03241313
Zeer Zwak0000011
Totaal62727513434179

Tabel 1b: Overzicht toezichtarrangementen per 31 december 2013

In 2014 zijn door de inspectie 179 opleidingen van Ons Middelbaar Onderwijs beoordeeld. Drie opleidingen ontvingen een aangepast arrangement kwaliteit (in 2013 waren dit er veertien). Daarmee zet de vorig jaar ingezette afname van het aantal zwakke en zeer zwakke opleidingen door. De verduurzaming van kwaliteitszorg op schoolniveau draagt hieraan bij.

Voor een viertal opleidingen (vmbo-g/t van Antoon Schellens en vmbo-g/t, havo en vwo van Pleinschool Helder) is door de inspectie geen oordeel afgegeven (n.v.t.). Dit had verschillende oorzaken:

  • De leerlingenpopulatie week teveel af van die van reguliere vestigingen om een vergelijking te kunnen maken;
  • Het betrof een kleine vestiging binnen een grotere school die voor de opbrengstenkaart is samengevoegd met een andere vestiging;
  • De betreffende schoolsoort werd op de vestiging in onder- en/of bovenbouw niet aangeboden of er zijn te weinig gegevens beschikbaar.

In bijlage 7 is een overzicht opgenomen waarin voor elke school per opleiding staat aangegeven welk toezichtarrangement op 31 december 2014 geldt.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)