Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

De scholen

Op zoek naar informatie over een OMO-school? Hier vind je per school het aanbod, het profiel, contactinformatie en een link naar de website van een school.

Praktijkschool Eindhoven

Vestigingsdirecteur: Liesbeth van Vugt-van de Moosdijk
http://www.praktijkschooleindhoven.info

Praktijkschool Eindhoven is een school voor praktijkonderwijs met circa 315 leerlingen. Daarnaast is de school een Topsport Talentschool (LOOT).

In een kleinschalige, betrokken, veilige omgeving stimuleert Praktijkschool Eindhoven haar leerlingen tot zelfwerkzaamheid, zelfstandigheid en (zelf)verantwoordelijkheid.

Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op een zinvolle plaats in de samenleving. Persoonlijkheidsvorming en sociale vaardigheid zijn belangrijke doelen. Een ander belangrijk doel van het praktijkonderwijs is de toeleiding naar werk op de regionale arbeidsmarkt. De praktijk van de individuele leerling is daarbij uitgangspunt. Vanuit zijn wettelijke functie is het praktijkonderwijs eindonderwijs.

Je leert op het praktijkonderwijs vooral door doen, maar je hebt ook theorielessen. Deze lessen koppelen we aan praktische opdrachten. Uitgangspunt is dat leerlingen competenties ontwikkelen die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen werken en functioneren in de maatschappij.

Na het praktijkonderwijs kun je direct gaan werken op arbeidsmarkt. We begeleiden naar werk in al zijn facetten: met of zonder begeleiding en/of subsidie. Sommige leerlingen kunnen nog doorstromen naar een vervolgopleiding. De leerkrachten van Praktijkschool Eindhoven ondersteunen en begeleiden in de keuze voor werk en/of vervolgopleiding.

Praktijkschool Eindhoven: ‘De praktijk van de individuele leerling’.


Scholengroep Het Plein
Rector: Corinne Sebregts

Scholengroep Het Plein bestaat uit zes afzonderlijke vestigingen. Deze vestigingen werken vanuit een gezamenlijke missie, maar profileren zich afzonderlijk van elkaar. Elke school heeft een eigen identiteit en is apart gehuisvest. Het onderwijs- en begeleidingsaanbod is op de scholen dusdanig op elkaar afgestemd dat er nagenoeg een dekkend onderwijsaanbod ontstaat van praktijkonderwijs tot gymnasium.

Scholengroep Het Plein geeft onderwijs aan ongeveer 2.800 leerlingen.

Vestigingen
• Aloysius / De Roosten 
• Antoon Schellenscollege
• Pleinschool Helder
• Praktijkschool Eindhoven
• Sint-Joriscollege 
• Vakcollege Eindhoven