Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

De scholen

Op zoek naar informatie over een OMO-school? Hier vind je per school het aanbod, het profiel, contactinformatie en een link naar de website van een school.

t R@velijn

Vestigingsdirecteur: Huibert de Jonge
http://www.ravelijnstb.nl

't Ravelijn te Steenbergen biedt alle leerwegen: mavo, kader- en basisberoepsgericht (ook met leerwegondersteuning).

Als sterk leerlinggerichte en lerende organisatie kan zij door kleinschalig teamwork een ononderbroken schoolloopbaan aanbieden.

De school is een ‘Modelschool’ en zet in op digitalisering en het werken binnen onderwijsdomeinen. 

De naam ‘Modelschool’ is een projecttitel die het type schoolorganisatie aanduidt. Dit type kent een aantal specifieke kenmerken:
• Er wordt gewerkt in onderwijsteams, bestaande uit docenten en onderwijsassistenten.
• Een groot deel van het curriculum (minimaal 30% van een leergebied of vak) wordt verzorgd met digitale leermiddelen. 
• De organisatie werkt met een hele platte organisatiestructuur.
• Het didactisch concept van het plein leren wordt gehanteerd.

OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o.
Rector: Marcel van Loo

De OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. bestaat uit drie vestigingen: het Mollerlyceum Bergen op Zoom, het ZuidWestHoek College te Ossendrecht en 't Ravelijn in Steenbergen.

De scholengroep is een sterke onderwijsspeler in de regio en profileert zich als kansenschool. Het onderwijsaanbod bestaat uit breed vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Kenmerkend zijn de kleinschaligheid van de organisatie en de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding.

Alle 2.000 leerlingen binnen de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. krijgen ‘onderwijs op maat‘.

Vestigingen
• Mollerlyceum Bergen op Zoom (Bergen op Zoom)
• ZuidWestHoek College (Ossendrecht)
• 't Ravelijn (Steenbergen)