Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

De scholen

Op zoek naar informatie over een OMO-school? Hier vind je per school het aanbod, het profiel, contactinformatie en een link naar de website van een school.

Sondervick College

Rector: Nol van Beurden
http://www.sondervick.nl

Het Sondervick College is een school voor vmbo kader-basis, mavo XL, havo, vwo met tweetalig onderwijs en gymnasium te Veldhoven. De school heeft ongeveer 2.300 leerlingen en is gehuisvest in een moderne, goed geoutilleerde accommodatie op de Kempen Campus. Naast vier onderwijsgebouwen zijn er op de Kempen Campus ook uitgebreide voorzieningen voor sport en buitenactiviteiten.

Het Sondervick College profileert zich als een ondernemende onderwijsinstelling die kleinschalig is georganiseerd. Inhoudelijk is de school gespecialiseerd op techniek, zorg en welzijn, plusprogramma’s op de mavo (XL), havisten competent, bèta, tweetalig vwo en internationalisering (schoolbreed). Talent krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen. Zorg voor leerlingen beschouwen zij als een fundament onder het onderwijs.

Het onderwijs op het Sondervick College is dynamisch, continu in ontwikkeling en anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen. Om dat te bereiken participeren vertegenwoordigers van de school onder meer in regionale, nationale en internationale netwerken en onderhouden zij structureel contact met opleidingsinstituten. 

Het Sondervick College realiseert een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Dat doen zij onder meer door rekening te houden met de werkwijzen in ROC, HBO en universiteiten en leerlingen vanaf het begin op dat vervolg voor te bereiden. Daarom zijn zij er alert op dat de hoofdleerlijnen binnen de opleidingen zodanig consistent zijn dat ze kunnen doorlopen in het vervolgonderwijs.